Google Vault miễn phí cho người dùng Google Apps Education

posted Dec 8, 2016, 7:39 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 7:47 PM ]
Hiện nay, tất cả khách hàng mới sử dụng Google Apps for Education sẽ được kích hoạt Vault như là một phần của bộ ứng dụng Google Apps for Education. Khách hàng Google Apps for Education hiện tại chưa được kích hoạt Vault sẽ thấy Vault được thêm vào tài khoản (lưu ý: những khách hàng này trước tiên sẽ phải thiết lập các chính sách lưu giữ để có thể bắt đầu). Khách hàng Google Apps for Education hiện tại đã được kích hoạt Vault sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào.

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.


Nguồn: LVtech