Trắc nghiệm trong Google Forms

posted Dec 8, 2016, 8:28 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 8:28 PM ]
Việc chấm điểm các bài kiểm tra và trắc nghiệm tốn nhiều thời gian của giáo viên và nếu không thực hiện kịp thời, học sinh sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận thức rõ lỗi sai xuất phát từ nguyên nhân nào.
https://docs.google.com/document/d/1tSo3NqvgS6NXG_OoEuDIZRlTq6UXoJHR57M0mcEiGu0/edit?usp=sharing