Giao dịch thanh toán với ứng dụng Gmail trên Android

posted Mar 24, 2017, 6:24 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 24, 2017, 6:24 PM ]
Người dùng đã có thể chia sẻ ảnh và tệp một cách an toàn và tin cậy khi đang di chuyển bằng Gmail, và bắt đầu từ hôm nay, người dùng cũng có thể làm điều đó với việc giao dịch bằng tiền. Cho dù đang chia một hóa đơn tiền ăn tối hay lên kế hoạch cho một chuyến đi theo nhóm, bây giờ người dùng có phương thức miễn phí để tìm ra các chi tiết và thanh toán mà không cần rời khỏi ứng dụng Gmail trên Android, tương tự như trên web.
https://docs.google.com/document/d/1Qv6f7SHpIjF_3JIZHrC2v-lI_OutLMjqzcH23xcl5t8/edit