Giao diện mới đăng nhập Tài khoản Google

posted Apr 10, 2017, 6:25 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 10, 2017, 6:25 PM ]
Bắt đầu từ ngày 10/04/2017*, Google sẽ đưa ra bản cập nhật cho trang đăng nhập Tài khoản Google để cung cấp cho người dùng trải nghiệm cải tiến đăng nhập tài khoản một cách an toàn. Thiết kế mới này sẽ làm cho luồng đăng nhập trình duyệt nhất quán trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng.
https://docs.google.com/document/d/169HuoaKSSipRrDPbdh-CS-9DOMlc6Vjl_AT5JfC4eco/edit?usp=sharing