Giao diện người dùng mới của Google Calendar trên web

posted Oct 31, 2017, 6:16 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 31, 2017, 6:17 PM ]
Bắt đầu từ hôm nay, Google Calendar trên web đã có giao diện mới giúp người dùng quản lý thời gian hiệu quả hơn và hoàn tất công việc tốt hơn.Google đang cải tiến rất nhiều đối với ứng dụng Calendar trên điện thoại, như bảng màu và kiểu dáng, và đưa nó lên web với cách thiết kế tự động điều chỉnh kích thước màn hình. Google cũng đã thêm nhiều tính năng cho các doanh nghiệp để giúp lập kế hoạch và chuẩn bị cho các cuộc họp.
https://docs.google.com/document/d/1B-ReoF9HgySWo2D3j0IQgvT-4q9LSobXUJY7DsYpkXU/edit?usp=sharing