Giới thiệu G Suite

posted Dec 22, 2016, 5:46 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 5:46 PM ]
Các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang phải đối mặt với sự bận rộn. Nhân viên cần nhiều hỗ trợ hơn bao giờ hết, nhưng công nghệ thường xuyên có xu hướng biến ý tưởng thành những thay đổi phá vỡ nguyên tắc.
https://docs.google.com/document/d/1U342LJBOrsuWycdeuhSBG_nO49SsGOXu-ZjoKOr9IBQ/edit?usp=sharing