Gmail sẽ không được hỗ trợ trên trình duyệt Chrome phiên bản 53 và phiên bản cũ hơn

posted Mar 5, 2017, 10:46 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 5, 2017, 10:46 PM ]
Bắt đầu từ  ngày 8/2/2017, Google sẽ hiển thị một biểu ngữ ở phía trên cùng của giao diện Gmail cho những người dùng vẫn còn sử dụng  trình duyệt Google Chrome v53 và phiên bản thấp hơn để khuyến khích nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Chrome, v55. Trình duyệt Chrome V55 chứa nhiều cập nhật bảo mật quan trọng.
https://docs.google.com/document/d/1E_hU0I93Favvr7j37b7ZzvcNEHLwhScwWqFcTRi9fqw/edit?usp=sharing