Google Contacts 2.2 trên Android

posted Nov 5, 2017, 5:18 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 5, 2017, 5:19 PM ]
Hôm nay Google sẽ phát hành phiên bản 2.2 của ứng dụng Google Contacts trên Android. Bản phát hành này có một số thay đổi đối với giao diện và việc quản lý danh bạ.
https://docs.google.com/document/d/119VhyKldBx0cQ6TipxTaPWnpq1ZaDV5nV8w1cUWBBLc/edit?usp=sharing