Google Keep đã là dịch vụ cốt lõi của G Suite với điều khiển quản trị và truy cập trong Google Docs

posted Mar 16, 2017, 8:06 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 16, 2017, 8:26 PM ]
Khả dụng cho người dùng G Suite với Google Drive kể từ năm 2013, Google Keep giúp nhân viên lưu giữ được suy nghĩ, ý tưởng, các mục tác vụ và nhiều hơn thế nữa và tất cả đều được truy cập dễ dàng duy nhất tại một nơi. Kể từ hôm nay, Google Keep là dịch vụ cốt lõi của G Suite khi được sử dụng theo tên miền và đã được thêm vào các thỏa thuận G Suite hiện có cho đại đa số khách hàng.
https://docs.google.com/document/d/17yjnyMWPJXI-rTKlBAlHFTZRXwjJanHr1PtW7ak3AZc/edit