Google prompt - lựa chọn chính cho xác minh 2 bước

posted Nov 3, 2017, 6:09 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 3, 2017, 6:10 PM ]
Vào tháng 7, Google đã bắt đầu mời người dùng dùng thử Lời nhắc Google (Google prompt) làm phương thức Xác minh 2 bước (2SV) thay vì tin nhắn văn bản SMS. Google prompt là một phương pháp xác thực tài khoản dễ dàng và an toàn hơn và tôn trọng các chính sách di động được thực thi trên thiết bị của nhân viên.
https://docs.google.com/document/d/1Bv3-ON0HX5WKPfQamlUxyOELU_8H0adqad51aCscrHE/edit?usp=sharing