Gửi và nhận tin nhắn trò chuyện trong Hangouts Meet

posted Jul 27, 2017, 6:15 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 27, 2017, 6:15 PM ]
Chia sẻ thông tin bằng văn bản là một phần quan trọng trong các cuộc họp. Các thành viên tham gia cuộc họp có thể muốn chia sẻ liên kết, chen ngang vào câu chuyện khi họ không thể phát biểu hoặc giữ cho các cuộc đối thoại ở nhiều địa điểm không bị gián đoạn.
https://docs.google.com/document/d/15cfFc4H-UMf7ek9fv0Ox6Joba0tXuY5_QeYISmFKGGA/edit?usp=sharing