Hangouts Meet: hỗ trợ số liệu báo cáo API và máy tính bảng

posted Jan 29, 2018, 5:07 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jan 29, 2018, 5:07 PM ]
Hangouts Meet giúp người dùng kết nối với nhóm từ mọi nơi với kết nối cuộc gọi điện video khá dễ dàng. Hôm nay, Google giới thiệu các tính năng mới để giúp quản trị viên tối đa hóa phương thức cộng tác.
https://docs.google.com/document/d/1NYPUqxYKaZZLy3gjgq6GxxR-_9rwMa0DhcIRbdSrcsE/edit?usp=sharing