Hangouts mới

posted Mar 16, 2017, 9:34 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 16, 2017, 9:40 PM ]
Năm ngoái, Google đã bàn về việc tăng gấp đôi doanh thu của đối với Hangouts và cam kết xây dựng các công cụ truyền thông tập trung vào phương cách làm việc nhóm: từ mọi nơi và bất cứ lúc nào. Hơn một nửa lực lượng lao động sẽ làm việc từ xa vào năm 2020, vì vậy các doanh nghiệp cần có các công cụ tích hợp mang tính mục tiêu để hỗ trợ nhân viên làm việc.
https://docs.google.com/document/d/1SEfL93dOghCViHdiVPDGQ4vP-waTwcJaqlesY7GCMfg/edit