HÀNH ĐỘNG BẮT BUỘC: API cài đặt GData Admin sắp tắt

posted Dec 22, 2016, 6:45 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 22, 2016, 6:45 PM ]
Quản trị viên G Suite lưu ý!
Một hoặc nhiều ứng dụng tại miền của một số tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng API cài đặt GData Admin sẽ không còn hoạt động từ 30/10/2017. Ở những nới có thể, Google đã liên hệ với các nhà phát triển đang sở hữu ứng dụng sử dụng API cài đặt GData Admin và cung cấp hướng dẫn phù hợp cho việc chuyển đổi đến Google Admin SDK. Tuy nhiên, để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn
https://docs.google.com/document/d/1zHI8XfEHpMQi68OnMuIVqtRdJWm_QN2tVQc5EqpALkg/edit?usp=sharing