Hire: ứng dụng tuyển dụng mới tích hợp với G Suite

posted Jul 28, 2017, 7:54 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 28, 2017, 7:54 PM ]
Việc thu hút nhân tài là nhân tố chính dẫn đến sự thành công trong kinh doanh giờ đây chẳng còn là bí mật nữa. Nhưng cho dù doanh nghiệp/tổ chức đang tìm kiếm để tuyển dụng một nhà phân tích kinh doanh, một trợ lý hoặc thuê máy móc tự động có kinh nghiệm hay xây dựng nhóm tài năng thật sự phải có thời gian và ngân sách.
https://docs.google.com/document/d/1SNsNsIA1zO0zPIA0jWA0XLhOLR_-_x391LCFGBke7Oc/edit?usp=sharing