Googel Apps trong giáo dục đại học

posted Nov 27, 2016, 6:25 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 11:06 PM ]
Các trường từ tiểu học đến đại học lại muốn có được dung lượng không giới hạn cho việc học tập. Vì vậy, tháng trước, Google
đã thông báo rằng Drive for Education sẽ đến với tất cả trường học sử dụng miễn phí Google Apps for Education. Tuần này, Google sẽ ra mắt Drive dung lượng lưu trữ không giới hạn cho tất cả người dùng Google Apps for Education
https://docs.google.com/document/d/10gsXEdeL6kCgpIYasSdd5u_I0vmGvxVONi6uhoOH1HM/edit?usp=sharing