Ra mắt Drive for Education: hành trang thế kỷ 21 của học viên

posted Nov 27, 2016, 6:24 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 11:09 PM ]
Trong hơn hai năm qua, Drive đã trở thành giải pháp lưu trữ đám mây và chia sẻ cho hơn 190 triệu người trên khắp thế giới sử dụng thường xuyên tại nhà, nơi làm việc và trường học. Đối với nhiều người trong số 30 triệu học viên và các nhà giáo sử dụng
Google Apps for Education, Drive thậm chí thay thế ba lô sách vở của họ.
https://docs.google.com/document/d/1Ul8zzIeKIWSFJlTmxZgs2b4zWRRyfqE7qH12dN9MOJ4/edit?usp=sharing