Thông báo nội dung mới trong Classroom

posted Nov 27, 2016, 11:53 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 11:01 PM ]
Trong vài ngày tới, các sinh viên sẽ bắt đầu nhận được thông báo trên phương tiện di động thông qua ứng dụng Classroom dành cho Android và iOS khi nội dung mới được thêm vào lớp học của họ. Ví dụ, học viên sẽ được thông báo ngay lập tức khi họ nhận được nhiệm vụ mới hoặc có điểm, ghi chú từ các giáo viên, ý kiến từ các bạn cùng lớp, và nhiều hơn nữa, cho phép họ theo dõi việc học tập dễ dàng hơn
https://docs.google.com/document/d/1aU5Bp5f2DQyzk73pB0vPF8AMCrEZGF7V_mMT2L3918s/edit?usp=sharing