Tiện ích Share to Classroom trên Chrome

posted Nov 28, 2016, 12:04 AM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 10:55 PM ]
Tuần này, Google đã ra mắt tiện ích Chrome mới dành cho Classroom gọi là
Share to Classroom. Tiện ích này giúp giáo viên dễ dàng chia sẻ cùng trang web với tất cả học viên trong suốt giờ học. Khi tiện ích được cài đặt, giáo viên có thể mở trang web và "chuyển" tới tất cả học viên, hoặc kích hoạt trang web để các học viên có thể mở trên các thiết bị khác nhau.
https://docs.google.com/document/d/1og8VoUMdIBZM1-0RQh2pMB0X4MfaNmyQMcz5yUJs92Y/edit?usp=sharing