Hỗ trợ xoay văn bản, định dạng số kế toán và nhiều hơn nữa trong Google Sheets

posted Mar 16, 2017, 9:28 PM by Admin G Suite Edu
Google đang nỗ lực để đảm bảo rằng Google Sheets đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức. Và hôm nay, Google giới thiệu một số tính năng thân thiện dành cho doanh nghiệp (theo yêu cầu người dùng) trong Sheets trên web, Android và iOS
https://sites.google.com/a/gooapps.edu.vn/google-apps-edu/ung-dung-google-apps-edu/_draft_post/xemthem.png