In hoặc thay đổi thiết lập trang trong Google Docs, Sheets và Slides trên iOS

posted Nov 16, 2017, 4:58 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 16, 2017, 4:59 PM ]
Người dùng có thể in từ Google Docs, Slides, Sheets, Forms trên iPhone hoặc iPad.

Bước 1: Tải về ứng dụng cần sử dụng

Google Docs

Google Sheets

Google Slides

Bước 2: Sử dụng máy tính để thiết lập in ấn

https://docs.google.com/document/d/1bcf2DkW2-_QeWrOK9Ng-uVvqAdNkdOJTyuo7j93_PbU/edit?usp=sharing