Jamboard đã được bán ở Canada

posted Aug 29, 2017, 6:13 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Aug 29, 2017, 6:14 PM ]
Vào tháng 5, Google đã thông báo rằng Jamboard - bảng cộng tác dựa trên nền tảng điện toán đám mây, đã có sẵn để bán ở Hoa Kỳ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Google đưa Jamboard đến Canada *, và nhiều quốc gia hơn nữa.
https://docs.google.com/document/d/1ZasTSUlA0jApPaJ3DkC_yIbouipChORW_S5mXjI7ORE/edit?usp=sharing