Jamboard đã được bán ở Vương quốc Anh

posted Sep 29, 2017, 6:27 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 29, 2017, 6:28 PM ]
Trong vài tháng qua, Google đã thông báo rằng Jamboard - bảng cộng tác dựa trên nền tảng điện toán đám mây, đã có sẵn để mua ở Hoa Kỳ và Canada. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Jamboard đã có mặt tại Vương quốc Anh.
https://docs.google.com/document/d/1zvGXdxRNHrGpoVoRDxsr8tKeY9sp4CQ7Wq3PpNkY9yY/edit?usp=sharing