Jamboard hiện là dịch vụ cốt lõi của G Suite

posted Feb 1, 2018, 5:15 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Feb 1, 2018, 5:15 PM ]
Năm ngoái, Google giới thiệu
Jamboard, một thiết bị bảng kỹ thuật số cộng tác với các ứng dụng di động và web được thiết kế để tạo sự sáng tạo và hợp tác tốt hơn.
Dịch vụ Jamboard cho phép các quản trị viên G Suite quản lý các thiết bị Jamboardvà cho phép người dùng G Suite tương tác với nội dung Jam trên điện thoại, máy tính bảng hoặc trên web.
https://docs.google.com/document/d/1hk9IeCKTzPizMUof9-3m7zZmhvzcPWg1IIR6K6K24QU/edit?usp=sharing