Jamboard sắp trở thành dịch vụ cốt lõi của G Suite

posted Dec 1, 2017, 5:25 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 1, 2017, 5:25 PM ]
Quản trị viên lưu ý! Đầu năm nay, Google đã giới thiệu Jamboard―thiết bị bảng trắng kỹ thuật số cộng tác với các ứng dụng web và ứng dụng dành cho thiết bị di động đi kèm―khi cung cấp sản phẩm G Suite. Dịch vụ Jamboard cho phép quản trị viên G Suite quản lý các thiết bị Jamboard và cho phép người dùng G Suite tương tác với nội dung jam trên điện thoại, máy tính bảng hoặc trên web.
https://docs.google.com/document/d/1inyEyuilRFybkq3BZZ_9dq21k9PlF8yR6H5DtiE0Pfs/edit?usp=sharing