Kết hợp G Suite và Xero để theo dõi tài chính doanh nghiệp

posted Mar 29, 2017, 6:08 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 29, 2017, 6:09 PM ]
Là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cho dù đang cập nhật việc ghi sổ sách kế toán, chia sẻ dữ liệu với nhà đầu tư, hoặc kết nối với tư vấn trong thời gian thực, kết hợp các công nghệ dựa trên điện toán đám mây như G Suite và Xero có thể giúp doanh nghiệp hợp tác nhanh chóng và an toàn trong việc duy trì tài chính công ty hướng đúng mục tiêu cụ thể.
https://docs.google.com/document/d/1ZuZrgdtyk7db2wWqedm5oe_x22t2P0nan_QT8md5FBI/edit?usp=sharing