Khám phá nhiều hơn với Chủ đề trên Google+

posted Apr 30, 2017, 5:43 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 30, 2017, 5:43 PM ]
Hàng triệu người sử dụng Google+ để kết nối những điều cần quan tâm. Để giúp người dùng sắp xếp nhiều Bộ sưu tập (Collections) và Cộng đồng (Communities) nơi mọi người chia sẻ, Google đã tạo một tính năng mới có tên là Chủ đề (Topics). Với Chủ đề, người dùng sẽ thấy một luồng Bộ sưu tập, Cộng đồng và những người có liên quan đến mối quan tâm của người dùng.
https://docs.google.com/document/d/1j9Uug9-X1DRwg28LBRzdjTCDnr9ADhu_FAmlHONyRNA/edit