Kích hoạt truy cập ngoại tuyến trong soạn thảo Google Docs

posted Dec 11, 2016, 10:58 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 11, 2016, 10:58 PM ]
Quản trị viên Google Appscó thể cho phép người dùng hiển thị Google Docs, Sheets và Slides trên trình duyệt Chrome hoặc các thiết bị Chrome ngay cả khi không có kết nối Internet.
https://docs.google.com/document/d/1KKnBIHcbTu76b9Xmbx1_5VpxAVc6POkEoNPXZ-bA9Hg/edit?usp=sharing