Kiểm soát cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động cấp tổ chức và nhóm

posted Sep 10, 2017, 6:04 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 10, 2017, 6:04 PM ]
Ai ai cũng nhận biết rõ rằng các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, được tổ chức theo nhiều cách phức tạp khác nhau và những nhân viên khác nhau sẽ có những nhu cầu sử dụng khác nhau.
https://docs.google.com/document/d/1mm8mKyF1S2GDzVLHRVGquvz44JvlkszpeIrHGiqKHiM/edit?usp=sharing