Kiểm soát mới với Khóa bảo mật

posted Dec 11, 2016, 7:32 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 11, 2016, 7:32 PM ]
Vừa qua, Google đã làm việc với tổ chức về tiêu chuẩn
FIDO Alliance để ra mắt Security Key (Khóa bảo mật), đây là khóa hữu hình được sử dụng để đơn giản hóa Xác thực 2 bước với Tài khoản Google. Khóa này thêm một lớp bảo vệ khi gửi chữ ký được mã hóa chứ không phải là một mã số, đảm bảo thông tin đăng nhập không thể giả mạo.
https://docs.google.com/document/d/1M-r2nBqqxqfQRyT1AOUfHAjNCf9eFlUk8LjQQfDDOno/edit?usp=sharing