Kiểm soát việc di chuyển nội dung ra khỏi Team Drives trong tổ chức

posted Dec 6, 2017, 5:08 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 6, 2017, 5:08 PM ]
Team Drives cho phép người dùng chia sẻ tập tin với mọi người trong và ngoài miền. Khi người dùng có thể muốn những người bên ngoài tên miền, chẳng hạn như khách hàng và đối tác, thêm và đóng góp vào Team Drives của miền, đó chính là điều quan trọng trong việc kiểm soát của quản trị viên đối với những ai có thể di chuyển các tập tin.
https://docs.google.com/document/d/1wRXFh2CGjMi6FY3x0OMBi8ondWw_L7xbnKIc40YGp58/edit?usp=sharing