Làm việc trên tập tin Google ngoại tuyến

posted Dec 12, 2016, 12:44 AM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 12, 2016, 12:45 AM ]
Nếu không kết nối vào Wi-Fi hoặc mạng di động, người dùng vẫn có thể xem và chỉnh sửa tập tin, bao gồm:
  • Google Docs

  • Google Sheets

  • Google Slides

Mở tập tin ngoại tuyến

https://docs.google.com/document/d/12zLtbgDEZuotQ8V-FuulCju93XGsepoDKGkYYv-YaOc/edit?usp=sharing