Làm việc với G Suite: chương trình đào tạo mới dành cho doanh nghiệp

posted Apr 9, 2017, 6:13 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 9, 2017, 6:14 PM ]
Trong bài viết đầu tiên "Làm việc với G Suite: Tự động hóa mọi việc", Google đã chia sẻ mẹo từ Transformation Gallery để giúp nhân viên tự động hóa quy trình làm việc hàng ngày và tiết kiệm thời gian. Hôm nay, Google đang tập trung vào các mẹo đào tạo dành cho doanh nghiệp/tổ chức nhằm giúp cho nhân viên luôn ở trạng thái hoạt động và có thể làm việc tốt nhất.
https://docs.google.com/document/d/1sJE-Woc5MDcT8iCyXXEBgv-j_TKk1xPZya-QpUJFxnw/edit?usp=sharing