Lên kế hoạch? Chuyện không khó!

posted Jun 2, 2017, 6:31 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 2, 2017, 6:31 PM ]
Nghe nói về một sự kiện tuyệt vời nhưng không thể nhớ nơi để mua vé? Gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các hoạt động phù hợp cho cô em gái có hai con tuổi vừa chập chững? Tìm kiếm hoạt động gì đó thú vị cho tối nay? Giờ đây Google có thể hỗ trợ tất cả những chuyện này
https://docs.google.com/document/d/1t90dG8bPilEwf64JV8xSoxnBDIRa79FuzoLkRrd_RfI/edit?usp=sharing