Lời nhắc: API tài nguyên Calendar sẽ bị tắt vào 15/11/2017

posted Sep 17, 2017, 6:26 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 17, 2017, 6:27 PM ]
Vào tháng 12/2015, Google Đã thông báo sẽ thay thế API tài nguyên Calendar GDATA bằng API tài nguyên Calendar mới như một phần của Directory API thuộc Admin SDK. Với kế hoạch ngưng hỗ trợ từ tháng 1/2017, giờ đây Google chính thức tắt API tài nguyên Calendar GDATA vào ngày 15/11/2017.
https://docs.google.com/document/d/14YY7IhYcVnlD3PPbTq8I_Ys7SfjWQz2xrmDPvgA0OyY/edit?usp=sharing