LVtech hỗ trợ G Suite 24x7x365,25

posted Sep 5, 2017, 6:42 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Sep 5, 2017, 6:44 PM ]
Với phương châm “chất lượng dịch vụ là quan tâm hàng đầu”,
LVtech đã thiết kế site hỗ trợ G Suite cung cấp tất cả những kiến thức quản trị và sử dụng cho quản trị viên và người dùng cuối. Bên cạnh đó, đối với LVtech, việc chăm sóc khách hàng tốt là nhắc điện thoại lên chứ không phải là hệ thống trả lời điện thoại tự động. Và chúng tôi luôn phục vụ khách hàng 24x7x365,25 với 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nhật
https://docs.google.com/a/gooapps.edu.vn/document/d/10M2nqYNEsOSZRQbZ8Xd1NqiwvUKs6G6jFH4lfOWU1OQ/edit?usp=sharing