Mang ý tưởng vào cuộc sống với G Suite

posted Jun 8, 2017, 6:42 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 8, 2017, 6:42 PM ]
Cảm giác chung của mọi người ra sao khi trình bày về một dự án mà việc soạn thảo phần trình bày được thực hiện trong nhiều tháng? Thật tuyệt vời. Có lẽ phần hài lòng nhất của việc giới thiệu một dự án (ngoài việc hoàn thành cuối cùng) là phần trình bày ý tưởng với mọi người.
https://docs.google.com/document/d/1IeyGooOTdURMEUV4R8z5i7hgtwBG5jpTgwWgz15zrQw/edit?usp=sharing