Mẹo làm việc với G Suite - giúp nhân viên mới hội nhập nhanh

posted Dec 8, 2017, 5:24 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2017, 5:24 PM ]
Google đã đề cập phương thức đào tạo của doanh nghiệp có thể tác động tích cực đến sự năng suất làm việc của nhân viên. Điều này đúng nếu như việc tích hợp đạt hiệu quả. Nhân viên mới càng được hội nhập nhanh hơn, họ càng cảm thấy họ là thành viên của nhóm và có thể đóng góp vào sứ mệnh của công ty.
https://docs.google.com/document/d/1ruZc2rVdWD5pcTYIfqwUdnonxn3X3ukdjnj9RoiOzmU/edit?usp=sharing