Mở rộng phân cấp trang trong Google Sites mới

posted Nov 8, 2017, 5:26 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Nov 8, 2017, 5:26 PM ]
Nắm bắt yêu cầu cao về hệ thống phân trang cao cấp cho trang web từ doanh nghiệp/tổ chức, Google đã cải tiến phân thành năm cấp độ trong Google Sites mới, tăng hai cấp độ so với trước đây. Để lồng một trang trong một trang, người dùng chỉ cần kéo và thả trang vào vị trí mong muốn tại trình đơn Trang (Page) ở phía bên phải màn hình - hoặc sử dụng một trong số các phím tắt mới.
https://docs.google.com/document/d/1pZ1VRiiYcQ2EQJ887Ps_R3L0op9EMxbWLusEG6ZKhjQ/edit?usp=sharing