Mười một ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML tích hợp G Suite

posted Dec 19, 2017, 5:12 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 19, 2017, 5:12 PM ]
Với đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp - bao gồm Admin console - sau khi đăng nhập một lần duy nhất. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML và có hơn 800 ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp trước trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba.
https://docs.google.com/document/d/1MtxokCnifNyVCXfqZ5sxloE6DdFFZ9N1ZENYa5mKXxk/edit?usp=sharing