Nâng cấp plug-in Google Drive cho Microsoft Office trước 20-04-2017

posted Mar 23, 2017, 6:10 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Mar 23, 2017, 6:10 PM ]
Google đã cải tiến plug-in Google Drive dành cho Microsoft Office an toàn hơn và dễ sử dụng hơn. Đặc biệt, luồng xác thực bổ sung đã được cập nhật là một phần nỗ lực của Google để hiện đại hóa tương tác OAuth trong các ứng dụng gốc. Dòng xác thực mới yêu cầu người dùng phải xác thực thông qua trình duyệt mặc định trên hệ thống chứ không phải thông qua các trình duyệt nhúng được gọi là "chế độ xem web".
https://docs.google.com/document/d/1pSw1plbgxGlFjjFyh5f-zLqtn8gh88Qd9GWEv3AArS4/edit?usp=sharing