Ngăn chặn người dùng tạo Team Drives trong Google Drive

posted Jun 26, 2017, 6:13 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 26, 2017, 6:15 PM ]
Khi ra mắt Team Drives vào tháng 3, Google đã cấp cho quản trị viên G Suite khả năng hạn chế tạo Team Drives cho đến ngày 1/1/2018. Kể từ ngày ra mắt, rất nhiều thông tin phản hồi từ quản trị viên cần kiểm soát cài đặt này lâu dài. Để đáp ứng nhu cầu trên, Google hiện đang gỡ bỏ hạn chế ngày và cho phép quản trị viên toàn quyền ngăn chặn người dùng trong tổ chức tạo Team Drives.
https://docs.google.com/document/d/1Lv3MLMMR-OFgtgLjWsNse8LpJYZ8gFYiBbv79AxiGk0/edit?usp=sharing