Ngăn ngừa mất dữ liệu đã có trên Team Drives

posted Oct 22, 2017, 6:20 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Oct 22, 2017, 6:20 PM ]
Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức là một trong những vấn đề rất quan trọng, vì dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi và trên nhiều thiết bị. Vào tháng 1-2017, Google đã thông báo Ngăn ngừa mất dữ liệu (DLP) dành cho Google Drive, cho phép khách hàng phiên bản G Suite Enterprise nhiều quyền hơn trong việc kiểm soát cách dữ liệu được chia sẻ với bên ngoài miền. Hôm nay, Google đưa DLP vào nội dung được lưu trữ trong Team Drives.
https://docs.google.com/document/d/1zlIZY7G8md47W6gTB-tzQPoxC-Hng3nKmqOalDQbIdA/edit?usp=sharing