Người dùng G Suite giờ đây có thể đổi tên Khóa bảo mật của họ

posted Apr 13, 2017, 6:52 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Apr 13, 2017, 6:52 PM ]
Khóa bảo mật là phương pháp Xác minh 2 bước (2SV) để đăng nhập vào tài khoản G Suite giúp giữ cho người dùng tránh khỏi các cuộc tấn công lừa đảo. Bắt đầu từ hôm nay, nếu người dùng của bạn có nhiều Khóa bảo mật, họ có thể đổi tên các Khóa bảo mật để quản lý dễ dàng hơn
https://docs.google.com/document/d/1QiQJ5uXkX6sE1CYPCVzYyCn2vwPRpk_pkstZNpsmjpQ/edit?usp=sharing