Đám mây "Google" cho giáo dục

posted Nov 24, 2016, 6:48 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 11:43 PM ]
Dịch vụ Google Apps của Google ứng dụng các phần mềm trên nền điện toán đám mây (ĐTĐM). Các trường đại học, cao đẳng đang cần tăng cường ứng dụng CNTT với chi phí thấp nếu biết tận dụng Google Apps sẽ tiết kiệm đáng kể ngân sách cho hệ thống CNTT.
https://docs.google.com/document/d/1UVJbB3jdDNBrRQubfUEgCBB1MORZecI0keahlDblUc4/edit?usp=sharing