Những thay đổi của Google cho Tìm kiếm an toàn

posted Nov 24, 2016, 7:25 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Dec 8, 2016, 11:30 PM ]
Tin dành cho quản trị viên.

Quá trình mã hóa giúp bảo vệ mọi người khỏi những rủi ro bảo mật, bao gồm đánh cắp danh tính và kiểm tra gói tin chi tiết từ ISP cũng như việc những người khác có thể truy cập vào mạng của người dùng. Đối với sinh viên, việc tìm hiểu về cách sử dụng dịch vụ được mã hóa để duy trì tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật khi trực tuyến.

https://docs.google.com/document/d/1S8DzNfw7l5rrhAv1rKWt48e24YqoUhOavsUGj5bVEFw/edit?usp=sharing