Nhận dạng nhà phát triển và quy trình đăng ký bảo vệ người dùng

posted Jun 5, 2017, 6:04 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 5, 2017, 6:04 PM ]
Vừa qua, Google đã kịp thời bảo vệ người dùng khỏi một cuộc tấn công lừa đảo lợi dụng các cơ sở hạ tầng cấp phép OAuth.

Hiện Google đang nỗ lực để giúp ngăn ngừa các cuộc tấn công này trong tương lai. Những thay đổi này có thể gây một số xáo trộn và đòi hỏi nhiều thời gian trước khi có thể xuất bản ứng dụng web, vì vậy các nhà phát triển nên có kế hoạch phù hợp.

http://gsuite.lvtech.com.vn/tin-moi/nhandangnhaphattrienvaquytrinhdangkybaovenguoidung