Nhận thông báo khi ai đó chia sẻ tập tin

posted Jul 2, 2017, 6:28 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jul 2, 2017, 6:29 PM ]
Mô tả

Chỉ dành cho trình duyệt Chrome (trên web)

Bật thông báo trong Google Drive để biết khi nào mọi người chia sẻ tập tin hoặc đề cập đến người dùng trong nhận xét.

Thông báo sẽ xuất hiện trong trình duyệt Chrome. Trên thiết bị Android, thông báo cũng xuất hiện trong ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides.

https://docs.google.com/document/d/1dzAAIIXRPr39623bjVIXGgMoqPWDOnMtWaYU7PitxAg/edit?usp=sharing