Nhật ký thông báo email của Google Calendar trong Admin console

posted Jun 14, 2017, 6:16 PM by Admin G Suite Edu   [ updated Jun 14, 2017, 6:16 PM ]
Khi sử dụng Lịch Google, người dùng phụ thuộc rất nhiều vào thông báo qua email được tạo ra khi quản lý các sự kiện và lịch. Ví dụ: lời mời tham dự sự kiện, cập nhật sự kiện, RSVP và lịch chia sẻ đều có thể tạo ra các thông báo qua email được gửi tới khách mời hoặc người đăng ký lịch.
https://docs.google.com/document/d/17v8xMlPkH5b150V1uOgoBgApr1oFypoSVXB9-aTi7oY/edit?usp=sharing