Nhóm các mục theo chiều dọc trong Google Sites mới

posted May 16, 2017, 6:46 PM by Admin G Suite Edu   [ updated May 16, 2017, 6:49 PM ]
Nắm bắt yêu cầu người dùng về việc cần chú thích ảnh, sắp xếp nội dung trong các cột và làm nhiều hơn theo chiều dọc trong Google Sites, Google đang thêm khả năng tạo "nhóm theo chiều dọc" trong các Google Site mới.
https://docs.google.com/document/d/1WuuT9whWv1-KgRCzMlJkcb2QzEvWtOxr0cz8qEwV4_E/edit